Laporan Jabatan Teknik dan Vokasional

1.5a

Ketua Jabatan Teknik dan Vokasional
Pn Rosita Michael

Skuad VoTek

Matematik Tambahan, Mat. T, Sains Pertanian, ERT, KHB, Perdagangan, P. Perniagaan, Ekonomi Asas, Ekonomi, ICT dan PJK

Kejayaan:

Program Sekolah Amanah Tahun Ke-2

 • Menghadiri CPD dan PLC
 • Melaksanakan ART Task dan Sasaran Guru (PmS)
 • Peningkatan dalam LO1 dan LO2
 • Mengadakan mini PLC bersama rakan-rakan PLC
 • Komunikasi berkesan
 • Penggunaan TSIP Material secara bermakna dalam PdP.

Mutiara Berfokus

 1. kelas bimbingan berfokus PT3 dan SPM
 2. Aktiviti berpusatkan pelajar
 3. Road To KSSM Project
 • Sesi perkongsian guru-guru yang telah menghadiri kursus KSSM bersama rakan-rakan guru subjek dan ketua jabatan telah dilaksanakan.
 • Perkongsian bahan dan maklumat.

Langkah seterusnya 2017

 • Membangunkan kepimpinan dan pengurusan panitia berkualiti Tinggi (SG 1)
 • Melahirkan Advisory Teacher dan Middle Leader (SG 1)
 • Memajukan Kualiti PdPc (SG 2)

Road to Extending Enhancing

2017 Subject Based Class Project

-membuat transformasi ke atas bengkel-bengkel sedia ada.

(Persekitaran PdP Positif SG2)

2016 2017
Bengkel KHB KT SBC RBT 1
Bengkel KHB SP SBC RBT 2
Bengkel KHB ERT SBC Sains Rumah Tangga

 • Membangunkan 'Physical Education Changing Room' (Persekitaran PdPc Positif -SG2)
 • Memberikan autonomi kepada murid dalam menjalankan aktiviti, mencungkil potensi dan memaksimumkan potensi murid. (SG 3)
 • Mengadakan kolaborasi bersama SVG (SG3)
 • Melibatkan penyertaan ibu bapa dalam aktiviti PdP atau aktiviti Panitia (SG 4)
 • Berkolaborasi bersama komuniti (SG 4)