grt18

Terima kasih kepada ibu bapa para pelajar, guru-guru, staf sokongan dan pelajar-pelajar atas penglibatan dalam menjayakan aktiviti ini.